Privatlivspolitik

Som kunde hos os betror du mig dine oplysninger, og jeg gør mit yderste for at sikre, at disse beskyttes i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven.

 

Patientrettigheder

Klagemulighed
Ifølge Styrelsen for patientsikkerhed har du mulighed for at rapportér en utilsigtet hændelse, som patient eller pårørende, der er sket i klinikken eller et andet sted i sundhedsvæsenet. Du kan følge nedenstående link, som vil hjælpe dig med at rapportér en utilsigtet hændelse.

Styrelsen for patientsikkerhed

 

Patienterstatning

Patienterstatningen erstatter skader og dødsfald, der sker som følge af behandling, manglende behandling eller for sen behandling. De erstatter også følgerne af skadelige bivirkninger, der skyldes et lægemiddel.

Patienterstatningen kan kun erstatte økonomiske tab og give godtgørelse for svie og smerte og/eller varigt mén.

Patienterstatningen kan desværre ikke erstatte den smerte og sorg, som efterladte står tilbage med, hvis de mister en pårørende på grund af en skade. De kan heller ikke give erstatning, fordi en behandling ikke fører til den forventede helbredelse eller for følgerne af den sygdom, der blev behandlet for.

 

Patienterstatning

Patientens rettigheder.

 • Patienter har ret til at få en udskrift af deres journaler. Disse skal udleveres senest 1 måned efter forespørgsel. 1. kopi er gratis.
 • Der skal forelægge skriftligt samtykke fra patienten inden kopi af journal udleveres.
 • Patienten kan altid gøre os opmærksom på urigtige oplysninger og de vil blive rettet.
 • Ved anden afhenter af journaler skal der forelægge en fuldmagt, hvor fuldmagtshaver og fuldmagtsgivers CPR nr. står på.
 • Formålet med opbevaring af persondata er, at kunne oprette journal i henhold til sundhedsloven.
 • Persondata oplysninger kan komme fra patienten selv, fra dennes sundhedsordning eller anden offentlig instans.

 

Ejeroplysninger:

Virksomhedsnavn: 

Adresse:  

CVR-nr.:  

Tlf.:  

E-mail:  

 

PRIVATLIVSPOLITIK

Nedenfor beskriver vi, hvilke informationer vi indsamler, hvordan disse anvendes og til hvilket formål. Udover at beskrive, hvordan vi behandler dine personoplysninger, beskriver vi også dine rettigheder, og hvor du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål etc.

Det er vigtigt for os, at du oplever den højeste grad af gennemsigtighed og tryghed og ikke oplever overraskelser i forbindelse med registrering af dine persondata.

Har du spørgsmål omkring min behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Dataansvarlig

Nedenstående virksomhed er dataansvarlig og indsamler, behandler og passer på dine data.

  

Indsamling af persondata

Persondata er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det gælder både informationer, der indsamles automatisk via min hjemmeside, og informationer, som du selv afgiver til os.

Persondata registreres kun, hvis du giver disse frivilligt, f.eks. ved at acceptere cookies eller kontakte os via kontaktformularen, mv.

Nogle af de persondata, som indsamles automatisk, når du accepterer brug af cookies, er:

 • Din IP-adresse
 • Din browserversion og computerens styresystem
 • Det land, hvorfra du har tilgået min hjemmeside
 • Dato og tidspunkt for dit besøg på min hjemmeside
 • Sider, som du har set på, under dit besøg på hjemmesiden

Ingen af disse informationer kan relateres direkte til dig som person, men kun til din computer. Formålet med denne indsamling af informationer er udelukkende at registrere besøgstrafikken på hjemmesiden, så vi kan optimere min hjemmeside med afsæt i disse informationer.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at sende en mail til os på: info@kiropraktorhuset.dk 

 

Formålet med indsamling af persondata

Afhængig af sammenhængen, indsamler vi forskellige persondata, når vi er i kontakt med dig.

vi behandler eksempelvis dine persondata til følgende formål:

 • Besvare henvendelser vedr. individuelle terapiforløb og gruppeterapi
 • Planlægning og udarbejdelse af personlige terapiforløb
 • Markedsføring

Eksempler på data, vi indsamler om dig, kan være:

 • Dine kontaktoplysninger. Afhængig af, hvilken forbindelse det er i, kan det f.eks. være navn, telefonnummer, e-mailadresse, mv.
 • Personlige oplysninger. Afhængig af forløbet kan det være oplysninger som for eksempel familieforhold, dit mentale helbred, økonomi, sociale problemer og andre private forhold.
 • Cookies: Se særskilt cookiepolitik.

Oplysningerne indsamles direkte fra dig. Størstedelen af ovenstående personoplysninger behandler vi i forbindelse med dit forløb hos os. Oplysningerne er i denne sammenhæng nødvendige for, at vi kan tilbyde dig behandling.

 

Manglende samtykke til indsamling af persondata

Ønsker du ikke at give dine personoplysninger, vil det ikke være muligt for os at tilbyde et individuelt tilpasset forløb til dig, da jeg ikke kan tilbyde dig en meningsfuld behandling uden dine oplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Vi deler selvfølgelig kun dine persondata, når det er nødvendigt. Når vi deler dine persondata, gør vi det for at give dig den bedst mulige oplevelse af forløbet.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, bliver dine data tilgængelige for tredjeparter. Tredjeparter er f.eks. virksomheder, der leverer mit økonomisystem, marketingtjenester der agerer på dine vegne i forbindelse med kommunikation og administration af meddelelser, samt IT-relaterede tjenester, herunder vedligeholdelse og opbevaring af data. Disse tjenesteleverandører må kun behandle dine persondata i overensstemmelse med mine instruktioner og må ikke anvende oplysningerne til deres egne formål.

 

Behandlingsprincipper

Uanset i hvilken sammenhæng vi behandler dine persondata, vil de blive behandlet sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil selvfølgelig kun blive anvendt til det formål, som de er indsamlet til, og vil derefter blive slettet.

 

Rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Dine rettigheder omfatter retten til indsigt i personoplysninger, indsigelse, ændring, dataportabilitet og retten til at tilbagekalde et samtykke. Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med, samt hvordan vi behandler og deler dem.

Er du ikke tilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du desuden ret til at klage til Datatilsynet.

Eventuelle klager kan rettes til: 

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K

Telefon: 33193200

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Web: https://www.datatilsynet.dk/

Du kan læse mere om klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside.

Kontakt os
Kiropraktorhusets telefon er åben hverdage fra kl. 07:30.

Ring på 86 81 40 10.

Vi anvender udelukkende cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden og til at understøtte markedsføringen af vores ydelser. Ved at fortsætte på siden eller klikke ”OK!” accepterer du brugen af cookies.