BOOK TID

Patientrettigheder

Privatlivspolitik

Kontaktoplysninger

Kiropraktorhuset ApS
Torvet 10D, 1.
8600 Silkeborg
Telefon: 86814010

E-mail: info@kiropraktorhuset.dk

CVR: 18552477

 

Datasikkerhed
Hermed informeres om, at alle behandlere på klinikken, har adgang til alle journaler. Dette for at sikre det bedste patientforløb samt intern læring. Derudover har klinikkens sekretærer adgang til at skrive kommentarer i alle journaler, hvor det er relevant. Såfremt der er et arbejdsberettiget behov, kan sekretærerne tilgå journalerne
Alle ansatte på klinikken er selvfølgelig underlagt tavshedspligt.

 

Vi er den dataansvarlige
Kiropraktorhuset ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse kiropraktiske sundhedsydelser leveret på klinikken.

 

Formålet med og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger
Det overordnede formål er at yde kiropraktisk virksomhed.
Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger følger af:
Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201378).
Lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, Sundhedsloven med eventuelle senere ændringer (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871)

 

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler to kategorier af personoplysninger:
1. Almindelige personhenførbare oplysninger
2. Personfølsomme oplysninger
Oplysninger om navn, adresse, telefon, e-mail og lignende hører til de personhenførbare.
Alle sundhedsoplysninger er personfølsomme oplysninger.

 

Hvilke data registrerer vi om dig?

Som patient i klinikken registrerer vi nogle forskellige data om dig:

 

Helbredsoplysninger i form af journaloptagelse, hvor det fremgår, hvilke klager du henvender dig med. Vi registrer desuden oplysninger om dit generelle helbred, resultater af undersøgelser, aftale om behandlingsplan og løbende registrering af hvordan behandlingsforløbet udarter sig. Alt dette er vi forpligtigede til jf. Sundhedsloven. Disse data falder ind under kategorien af følsomme personoplysninger, der skal beskyttes særligt godt.

 

Identifikations- og kontaktoplysninger i form af navn, adresse, CPR-nummer, telefonnummer, mailadresse samt hvem din praktiserende læge er. Oplysningerne får vi delvist ved, din første kontakt pr. telefon i klinikken og oplysningerne om hvem din læge er, får vi fra dit sundhedskort, som vi er forpligtiget til, at du skal fremvise hver gang i klinikken.
Betalingshistorik i form af oversigt over dankort og kontantbetalinger, betaling via sundhedsordning eller forsikring samt evt. restance.
Medlemsskab af forsikringsordninger, sundhedsordninger og lignende. Disse oplysninger oplyser du typisk ved første fysiske fremmøde i klinikken og oplysningerne bruges i det tilfælde, at der er anden betaler eller delvis betaler (fx. medlemsskab af Danmark) af konsultationerne i dit behandlingsforløb.

 

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi opbevarer dine personoplysninger på vores egen server. Vi videregiver kun dine personoplysninger til relevante sundhedsaktører, hvis du har givet samtykke til dette.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

Hvordan håndterer vi dine data?

Der er særlige krav til behandlingen af personfølsomme data, og vi stiller meget høje krav til sikkerheden af dine oplysninger, herunder kryptering, firewalls, virusbeskyttelse og en god datasikkerhedspolitik, som alle vores medarbejdere skal leve op til.

 

Nogle af dine data vil blive håndteret af andre end Kiropraktorhuset ApS. Det gælder blandt andet, hvis du får foretaget røntgen på klinikken. Vores billeddiagnostiske materiale bliver overført
gennem en sikker forbindelse til en sikker server i Odense, hvor billederne lagres og sikres sammen med en stor mængde andre billeder, fra andre kiropraktorklinikker. Det sikrer os en nem og hurtig backup af dine billeder, og det har også den fordel, at hvis du en dag skal til en anden kiropraktor, vil han/hun med din tilladelse kunne hente vores billeder ned på deres computer. Billedserveren i Odense drives af kiropraktorernes efteruddannelses- og forskningsenhed: Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Vi har indgået databehandleraftale med NIKKB, som sikrer at NIKKB skal leve op til gældende regler i håndteringen af dine data.

 

Det kan i nogle tilfælde være relevant at udveksle dine journaldata med din læge eller anden behandler. Dette sker også via et sikret system og kræver dit mundtlige samtykke. Systemet drives af vores journalsystemudbyder ClinicCare. Vi har en databehandleraftale med ClinicCare, som sikrer at også ClinicCare er forpligtet til at leve op til gældende regler om databeskyttelse.

 

Nogle patienter har en sundhedsordning eller en forsikring, som i nogle tilfælde kræver en status fra os for evt. at kunne bevilge flere behandlinger. Oplysningerne sendes via sikker mail, pr. post eller i et elektronisk system, som forsikringsselskaberne stiller til rådighed. Førend vi må sende dine journaldata til andre end sundhedspersonale, vil det kræve dit skriftlige samtykke. Dit samtykke er kun gældende for det igangværende behandlingsforløb og gælder i 12 måneder. Da forsikringsselskaber, sundhedsordninger osv. arbejder selvstændigt på vegne af dig og din henvendelse til dem, er det selskabernes opgave at leve op til kravene om beskyttelse af persondata. Vi afleverer med dit samtykke informationer til dem, men det er selskaberne selv, der behandler dine data. Vi skal således ikke have en databehandleraftale med forsikringsselskaber og sundhedsordninger.

 

Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Dette sker ved at kontakte klinikken på telefon eller mail. Det vil dog betyde, at samarbejdet med sundhedsordningen eller forsikringen afbrydes. Således vil du selv stå for betaling af fremtidig behandling, men også være ansvarlig for evt. restance til klinikken i form af manglende betaling fra forsikring eller sundhedsordning i dine tidligere forløb.

 

Kan jeg få ændret eller slettet noget i min journal?

I følge sundhedsloven, må vi ikke slette oplysninger i din journal. Er du uenig med noget af det, der står i journalen, eller vil du have noget præciseret, kan det blive skrevet ind i journalen som en tilføjelse. Kontakt klinikken i sådan et tilfælde, men husk igen at undgå at skrive personfølsomme oplysninger i en mail. Det bedste vil være, at du kontakter os personligt.

 

Hvornår sletter I min journal?

I følge Sundhedsloven skal vi gemme din journal i mindst 10 år.  Vi følger denne procedure og sletter dine journaloplysninger 10 år efter sidste kontakt med klinikken.

 

Utilsigtede hændelse
Hvis der sker en utilsigtede hændelse (UTH) på klinikken, indrapporteres denne altid af den fagperson, som bliver bekendt med den utilsigtet hændelse. Vi indrapporterer utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed. Se yderligere info her Vi lærer sammen af utilsigtede hændelser.

 

Klagemuligheder
Vi tager altid klager meget alvorligt. Du kan lave en skriftlig klage over din behandler eller andre oplevelser på klinikken, og lægge den i “Ris & Ros” postkassen, som er placeret i venteværelset (pt. nedtaget pga. COVID-19 – kontakt sekretæren hvis du ønsker at lave en tilbagemelding).

Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, eller der er andre forhold, du vil klage over, er det ligeledes muligt at anmelde en patientklage til Styrelsen for Patientklager (https://stpk.dk).
Din behandler hjælper gerne med at udarbejder denne klage.

 

Patienterstatning
Hvis der er sket en skade i forbindelse med behandlingen, kan du ligeledes søge om erstatning. Erstatningssager anmeldes til Patienterstatningen (https://pebl.dk). På Styrelsen for Patientklager (https://stpk.dk) er der yderligere information om patienterstatning.
Din behandler hjælper gerne med at lave en anmeldelse.

 

Hvad nu hvis jeg vil klage over jeres behandling af mine personoplysninger?

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Vi anvender udelukkende cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden og til at understøtte markedsføringen af ​​vores ydelser. Ved at fortsætte på siden eller trykke ”OK!” accepterer du brugen af ​​cookies.